Dekra

Focused Minds hjälper DEKRA med Affärssystem – upphandling och implementering.

DEKRA arbetar för ökad säkerhet inom olika branscher genom oberoende inspektion, testning och certifiering. Företaget är Europas ledande expertorganisation med närvaro i över 50 länder. 
DEKRA Industrial i Sverige består av 30 kontor med cirka 450 anställda.

Bakgrund

2014 togs ett beslut att inleda ett projekt för digitalisering av bolagets huvudprocess för besiktningsverksamheten genom att leverera ett nytt systemstöd.

Uppdraget innefattade:

  • Urval av leverantörer till projektet 
  • Program- och projektledarskap för DEKRA:s räkning
  • Genomförande av förstudier och analyser
  • Övergripande ansvar för framtagande av informationsmodell
  • Migreringsaktiviteter med tillhörande aktiviteter för datakvalitet

Baserat på tidigare förstudie, genomfördes en upphandling inkluderande formulering av omfattning, leverabler, målsättning, önskemål om projektorganisation och tidsplan. Planering och design innefattade aktiviteter inriktade på lösningsdesign samt design av funktionskarta mellan ingående system. Designen skulle också hantera en framtida utökning av tjänsteutbudet samt en vidare spridning inom DEKRA-koncernen.  Under genomförandet av projektet innefattade uppdraget projektledning och uppföljning av leverantörsinsatser med rapportering till DEKRA:s ledning.

Projektet levererade en digitaliserad process, inbegripet mobilt stöd. Applikationerna stödjer konfiguration, planering, utförande av besiktning, interaktion med kund, prissättning av tjänster, avtal samt fakturering. Den digitala processen inbegriper också integration med såväl det egna affärssystemet som kunders affärssystem. 

Nyckelfaktorer för projektets genomförande var:

  • Förmåga att balansera en komplex kravbild 
  • Att hantera en komplex intressentstruktur nationellt och internationellt
  • Djup förståelse för besiktningsverksamhetens affärsmodell

Den här webbplatsen
använder cookies.

Cookies (”kakor”) består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Focused Minds, orgnr. 559076-0046 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.