Våga anlita
en expert.

Focused Minds – konsulttjänster med fokus på ledning och organisation. 

Focused Minds består av specialister och ledare med erfarenhet från en mängd olika branscher, vilket skapar en bra plattform för att kunna erbjuda dig och ditt företag en stor variation av olika kompetenser.

Det börjar i ledningsgruppen.

Att engagerat ledarskap, hög kundlojalitet och god lönsamhet har en stark koppling till varandra är ingen hemlighet. Engagerade ledare skapar engagerade medarbetare vilket resulterar i en organisation som ser till att kundupplevelsen blir den allra bästa och att kundvärde skapas. Sammantaget lägger det grunden för hög kundlojalitet, positiv tillväxt och långsiktig lönsamhet.

Så arbetar vi.

Vi arbetar tillsammans
med kunden.

Nära samarbete, lyhördhet och en bra mix av olika erfarenheter och kompetenser skapar resultat. Vi är alltid minst två konsulter som är väl insatta i varje projekt, även om det endast är en som arbetar aktivt i det. Vi ser styrkan i att gemensamt kvalitetssäkra vårt arbete och att alltid ha ett nära bollplank i en kollega. 

Väldokumenterad erfarenhet av ledarskap.

Projektledning.

Interim.

Coaching.