Om Focused Minds.

Med småländsk anda.

Vi gör det enkelt för våra kunder. Vi är affärspartners och arbetar långsiktigt med fokus på resultat. Nytänk, tillförlitlighet och framåtanda är några av de ledord som blivit stommen i våra grundvärderingar. Med rötter i Småland och den företagsanda som finns har vi lärt oss vikten i att skapa relationer till både våra kunder och kollegor. Relationer som byggs utifrån våra värderingar.

Nya infallsvinklar skapar nya möjligheter.

Företag påverkas av omvärlden. Globalisering, digitalisering och ny teknik är alla exempel på faktorer som ställer höga krav på ett företags förmåga till omställning och förändring. Att tillfälligt förstärka ledningsgruppen med en specifik kompetens för att få ett utifrån-och -in-perspektiv gör det enklare för ledningsgruppen att strategiskt staka ut vägen framåt. Våra konsulttjänster inom ledarskap och organisation skräddarsys efter de behov som ditt företag har, varken mer eller mindre.

Konkreta och tydliga resultat är målet.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av ledarskap på olika nivåer i olika branschsegment. Det som kännetecknar alla är ett högt engagemang och en drivkraft till förändring som skapar förbättring. Vi hjälper våra kunder hela vägen. Från förstudie och analys, till genomförande. Vi ser utmaningar som möjligheter och finner tillfredsställelse i tydliga resultat. Vi är övertygade om att det som är bra alltid kan bli ännu bättre.

Väldokumenterad erfarenhet.

Konsulter.

Vi är ett flertal konsulter. Nedan finner du exempel på några av oss. Kontakta oss gärna för att få fler exempel och anpassa lämplig konsult för just era behov.

Petter Kellgren

Petter har en bakgrund som bl.a. VD, VP Operations, Teknikchef och Produktchef. Hans expertis är främst inom förändringsledning, verksamhetsutveckling och teknisk utveckling.

Jan Thulin

Jan har en bakgrund som VD, affärsområdeschef och konsult. Hans expertis är främst inom upphandling av IT tjänster med särskild expertis inom strategi, BI, ERP samt förändringsledning.

Anders Hjalmarsson

Anders har en bakgrund som bl. a. Business Development director, Vd, R&D direktör, CTO och Inköpschef. Hans expertis är främst inom affärsutveckling, produkt och produktions-utveckling.

Mikael Langbråten

Mikael har en bakgrund som VD, Operations konsult, Affärsutvecklare och B2B säljare. Hans expertis är främst inom förändringsledning och strategirealisering, produktionsförbättring samt livsmedelsindustri.

Joakim Andersson

Joakim har en bakgrund som VD för produktionsbolag, fabrikschef, Produktionschef samt Supply Chain chef.

Hans expertis är främst inom projektledning, verksamhetsledning samt verksamhetsutveckling.

 

Pär Lidåker

Pär har en bakgrund som VD och ägare inom möbel- och verkstadsindustri. 
Han har mångårig erfarenhet inom lednings- och styrelsearbete och har verkat både nationellt och internationellt. Han är idag verksam som senior rådgivare och med styrelsearbete.
Hans expertis är främst inom strategi, affärs- och konceptutveckling samt förändringsledning.

Anders Larsson

Anders har en bakgrund i både privatägda och börsnoterade bolag som bland annat VD, Platschef, VP marknad / försäljning. 
Hans expertis är främst inom förändringsledning, produktionsutveckling samt produktions-sammanslagningar.

Anders Freding

Anders har en bakgrund som VD, Platschef och Teknisk chef främst från underleverantörsleden inom fordonsindustrin.
Han har lång erfarenhet och har verkat i internationella koncerner med Lean Manufacturing i fokus och som det självklara verktyget för att ständig utveckla och förbättra verksamheten och nå uppsatta mål.
Hans expertis är främst inom förändringsledning och verksamhetsutveckling både på strategisk och operativ nivå samt projektledning och produktionsstyrning.

Kompetens

Våra konsulter har väldokumenterad erfarenhet av ledarskap på olika nivåer inom olika branschsegment. Från produktion och inköp till logistik, planering, marknad och kommunikation.

Så arbetar vi

Nära samarbete, lyhördhet och en bra mix av olika erfarenheter och kompetenser skapar resultat. Vi hjälper våra kunder hela vägen. Från förstudie och analys, till genomförande och vi är alltid minst två konsulter som är väl insatta i varje projekt, även om det endast är en som arbetar aktivt i det. Vi ser styrkan i att gemensamt kvalitetssäkra vårt arbete och att alltid ha ett nära bollplank i en kollega.

Case

Vi jobbar med flera stora aktörer. Här kan du läsa mer om några utav våra case.