Beslag & Metall

Beslag & Metall har gjort den största enskilda investeringen i företagets historia med Skandinaviens största press.

Med investeringen och sina tidigare goda relationer med kunderna växer verksamheten med hög fart. Med det gick organisationen en intensiv period till mötes och beslutade att ta hjälp av Focused Minds, för att på så sätt säkra utfallet i den nya investeringen och frilägga tid för den övriga verksamheten.

Projektet startade med en förstudie för att analysera nuvarande kapacitet mot planerad beläggning och tydliggöra var tidsförlusterna fanns.

För att klara den planerade beläggningen startade ett arbete med att öka tillgängligheten med nuvarande skiftgång.

  • Dagliga pulsmöten infördes där både underhåll och verktyg finns med.
  • Tydlig takttavla installerades för att se tillgängligheten löpande.
  • Personalen vid maskinen trimmades vid sina ansvarsområden.
  • Omställning filmades och analyserades för att tillsammans med personalen hitta det mest optimala arbetssättet.
  • Systematiskt underhåll av verktyg och maskin.

Senare delen av projekttiden låg fokus på att säkra arbetssättet för framtiden.

”Med de förfrågningar från kunder och våra positiva prognoser framåt var det väldigt viktigt att projektet lyckades. Så här långt ser det riktigt bra ut och vi får hoppas att vi kan hålla i denna utvecklingen framåt också. Focused Minds har varit enkla att arbeta med och fungerar väldigt bra med personalen, på alla nivåer i företaget. Jag tror att det tillsammans med erfarenheten och förmågan att snabbt kunna sätta sig in verksamheten har skapat ett så lyckat projekt. Man märker hur medarbetarna är väldigt engagerade och vill få det att lyckas.”

– Jim Hallgren, inköpschef på Beslag & Metall

Den här webbplatsen
använder cookies.

Cookies (”kakor”) består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Focused Minds, orgnr. 559076-0046 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.