Orkla

Focused Minds hjälper Orkla effektivisera sin verksamhet.

Orkla är en ledande leverantör av varumärken till dagligvaruhandel, storhushållning och fackhandel, apotek och bagerimarknaden. Norden, Baltikum och valda länder i Centraleuropa är Orklas huvudmarknader. Orkla koncernen har även stark position för valda produktgrupper i Indien.

Orkla koncernen driver ett långsiktigt arbete för att effektivisera sin verksamhet som helhet. Som en del i detta arbetar Orkla med att analysera och driva projekt för att identifiera potentiella möjligheter för effektivisering och implementering av aktiviteterna.

Focused Minds har varit delaktiga i detta arbeta för potentialbedömning som en del av det utförande teamet. Potentialbedömningen består av att analysera den operativa verksamheten, ledningsstruktur, attityder och beteende för att finna förbättringsområden.

Projekten startade med ett förarbete där man besökte företaget och gjorde en gemensam plan för potentialbedömningen tillsammans med dem. Vid det tillfället diskuterade man även de möjliga förbättringar som företaget själva tror finns. Företaget fick i uppgift att ta fram data och information som en förberedelse för projektstart. I nästa steg etablerade projektteamet en startpunkt, baseline, för projekteten och tog fram en detaljerad tidsplan för utförandet.

Utförandet bestod av dataanalys, värdeflödesanalyser, observationer i fabrikerna, intervjuer och workshops. Arbetet skedde på plats och pågick intensivt under några veckor med starkt stöd och involvering från företagets medarbetare. Som projektteam var det viktigt att ha en god social förmåga men även erfarenhet och expertis inom olika områden för att på ett bra sätt snabbt kunna göra bedömningar, ställa rätt frågor och komma med eventuella konkreta förslag på förbättringar tillsammans med medarbetarna.

Projekten avslutades med att man sammanställde resultaten som man sedan presenterade tillsammans med medarbetare på företaget. Där framgick tydligt:

  • Vilka begränsningar som finns i verksamheten idag
  • Vilka förbättringsmöjligheter som finns, både aktivitetsmässigt, arbetsmiljömässigt och ekonomiskt.
  • Vilka aktiviteter som behöver utföras för att nå den identifierade potentialen

I projekten har man funnit en betydande förbättring av Convertion cost (kostnaden för att förädla produkterna). Focused Minds har arbetet i projekten generellt men även bidragit med särskilda kompetensområden.

Den här webbplatsen
använder cookies.

Cookies (”kakor”) består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Focused Minds, orgnr. 559076-0046 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.